Pomniki  Jana  Pawła  II
Monuments  of 
John  Paul  II

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Vaticano - Giardini Vaticani - La campana del Grande Giubileo del 2000     ◊     VATICANO     ◊     WATYKAN     ◊     VATICAN

●  Ogrody Watykańskie - Dzwon Wielkiego Jubileuszu 2000
●  Vatican Gardens - The bell of the Great Jubilee 2000

  

17.04.1999     ◊     ITALIA     ◊     WŁOCHY     ◊     ITALY     ◊     1999

 Museo Storico Della Campana Marinelli
●  Historyczne Muzeum Dzwonu Marinelli
●  Historical Museum of the Marinelli's Bell

  

● Wydanie Poczty Włoch - 1999 - Dzwon Marinelli. Dzwon o średnicy 6 m i ważący 5 ton, odlany szczególnie dla Ojca Świętego przez Papieską Odlewnię Marinelli z Agnone, na okazję Roku Jubileuszowego 2000. Na dzwonie umieszczono płaskorzeźbę - (1999) Jana Pawła II otwierającego Święte Drzwi, herb papieski, napis: " JUBILEUM MM" oraz gmerk, czyli nazwę odlewni, uwięczone okiem Trójcy Świętej. Dzwon był przekazany Papieżowi przez Pasquale Marinelli, dyrektora odlewni, 2 stycznia z okazji Jubileuszu Dzieci. Papież odwiedził firmę Marinelli 19.03.1995. Zdjęcie: 7 października 1998, Papież Jan Paweł II błogosławi model dzwonu Wielkiego Jubileuszu. Osobliwością tego wydania jest fakt, że zostało ono odkryte bardzo późno przez zbieraczy tematu Jana Pawła II.

● Emission of Italian Post - 1999 - Marinelli's Bell. Bell, circumference of 6 meters and 5 tons in weight, made especially for the Holy Father by the Pontifical Foundry Marinelli di Agnone on occasion of the Holy Year 2000. On the bell is low relief - (1999) of John Paul II opening the Holy Door at St. Peter's Basilica, papal emblem, inscription: „JUBILEUM MM” and name of the foundry,
crowned with the eye of the Holy Trinity . The bell was given to the Pontiff by Pasquale Marinelli, director of the foundry on  the 2nd of January, on occasion of the Jubilee of the Children.The Pope visited the Martinelli's Company on 19th March 1995. Photo: On October 7, 1998, Pope John Paul II blessed the reduced scale model of the Great Jubilee Bell. This issue is the curiosity issue, because it was discovered very late by the collectors of John Paul II topic.

Vaticano - Piazza San Pietro - L'assassinio di Giovanni Paolo II, 13 maggio 1981     ◊     VATICANO     ◊     WATYKAN     ◊     VATICAN

●  Plac św. Piotra - Zamach na Jana Pawła II, 13 maja 1981
●  Saint Peter's Square - The Assassination of John Paul II, May 13, 1981

  
 

Vila Viçosa - Santuário de Nossa Senhora da Conceição     ◊     PORTUGAL    ◊     PORTUGALIA