Beatyfikacja  Jana  Pawła  II  Wielkiego
1 maja 2011  w Niedzielę Miłosierdzia Bożego
Beatification  of  John  Paul  II  the  Great
on  1st May 2011
on the Sunday of Divine Mercy

     

     

        

        

     

        

        

     

        

     

     

  

  

  

11.04.2011    ●  Beatus 1 May 2011     ●     BELGIA  bpost     ●     BELGIË  bpost     ●     BELGIQUE  bpost     ●     BELGIUM  bpost
                    ●  Błogosławiony 1. maja 2011
                    ●  Blessed 1st May 2011

  

"Musicie być mocni. Drodzy Bracia i Siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć... Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest..." (Jan Paweł II, Kraków, 10 czerwca 1979)

● "You must be strong. Dear Brothers and Sisters! You must be strong with the strength that comes from faith! You must be strong with faith! You must be faithful! Today, this power you need more than any other age. You must be strong with hope, which brings the full joy of life and does not allow grieve the Holy Spirit! You must be strong with a love that is stronger than death ... You must be strong love that is patient, love is kind ..." (John Paul II, Kraków, 10th June 1979)
 

12.04.2011    ●  Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II     ●     WATYKAN     ●     VATICANO     ●     VATICAN
                    ●  Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II
                    ●  Beatification of Pope John Paul II

  

     

  

  

  

     

●  Wydanie Watykanu - 2011 -   Beatyfikacja Jana Pawła II. Podczas kanonizacji Siostry Faustyny w Rzymie 30 kwietnia 2000 Jan Paweł II ogłosił II Niedzielę Wielkanocną Swiętem Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła. Jan Paweł II konsekrował świątynię Bożego Miłosierdzia, podczas pielgrzymki do Polski, w Krakowie Łagiewnikach 17 sierpnia 2002. Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca w wigilię Święta Bożego Miłosierdzia 2 kwietnia 2005. W zestawie pamiątkowego folderu była Koperta Pierwszego Dnia Obiegu (FDC) emisji wspólnej Poczty Watykanu i Polski ostemplowana "omyłkowo" (?) kasownikiem upamiętniającym dzień beatyfikacji 1 maja 2011 r. Koperta ta powinna była być ostemplowana kasownikiem Pierwszego Dnia Obiegu z dnia 12 kwietnia 2011 r. Do kasownika upamiętniającego dzień beatyfikacji została wydana przez Pocztę Watykańską druga Koperta Pamiątkowa, 1 maja 2011 r, oraz okolicznościowy Folder.

●  Emission of Vatican -
2011 -  Beatification of John Paul II. John Paul II announced the Sunday after Easter as the Sunday of the Divine Mercy, during the canonization of Sister Faustyna Kowalska in Rome on 30th April 2000. John Paul II consecrated the sanctuary of Divine Mercy, during His pilgrimage to Poland, in Cracow Łagiewniki on 17th August 2002. John Paul II passed away to the Father's House on 2nd April 2005, on the vigil of Divine Mercy Sunday. Among of the philatelic items of the commemorative folder was the First Day Cover (FDC) of joint issue of Vatican and Polish Post, cancelled "by mistake" (?) with the cancellation commemorating the day of beatification, 1st May 2011. This envelope should be cancelled with the First Day of Issue Cancellation of 12th April 2011. Together with the cancellation, commemorating the day of beatification, was issued second Commemorative Cover and Folder by Vatican Post, on 1st May 2011.
 

29.04.2011     Beatificazione Papa Giovanni Paolo II     ●     WŁOCHY     ●     ITALIA     ●     ITALY
                    ●  Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II (Włochy - 2011)
                        ●  Beatification of Pope John Paul II (Italy - 2011)

          

  

  

  

       

29.04.2011     Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II
                    ●  Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II (Włochy - 2011)

                        ●  Beatification of Pope John Paul II (Italy - 2011)

       

●  Jan Paweł II odwiedził Frosinone - 16.09.2001 r.
●  John Paul II visited Frosinone on 16th September 2001.

  

●  Jan Paweł II odwiedził Wenecję - 16-17.06.1985 r.
●  John Paul II visited Venice on 16th-17th June 1985.

29.04.2011    ●  Blahorečenie Jána Pavla II.     ●     SŁOWACJA     ●     SLOVENSKO     ●     SLOVAKIA
                    ●  Beatyfikacja Jana Pawła II
                    ●  Beatification of John Paul II

        

     

29.04.2011    ●  Apoštolské cesty Jána Pavla II. po Slovensku     ●     SŁOWACJA     ●     SLOVENSKO     ●     SLOVAKIA
                    ● 
Podróże apostolskie Jana Pawła II. na Słowacji
                    ●  Apostolic trips of John Paul II in Slovakia

        
 

30.04.2011     Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II     ●     WŁOCHY     ●     ITALIA     ●     ITALY
                    ●  Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II (Włochy - 2011)
                        ●  Beatification of Pope John Paul II (Italy - 2011)

             

01.05.2011    ●  Béatification de Jean-Paul II     ●     Republika KONGA     ●     Republique du CONGO     ●     Republic of CONGO
                    ●  Beatyfikacja Jana Pawła II
                    ●  Beatification of John Paul II

     
 

01.05.2011    ●  Papst Johannes Paul II Seligsprechung in Rom     ●     NIEMCY     ●     DEUTSCHLAND     ●     GERMANY
                    ●  Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II w Rzymie
                    ●  Beatification of Pope John Paul II in Rome

  
 

01.05.2011     Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II
                    ●  Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II (Włochy - 2011)

                        ●  Beatification of Pope John Paul II (Italy - 2011)

                 

                 

                 

        

              

              

  

●  Jan Paweł II odwiedził: Cortona - Grób św. Małgorzaty • Arezzo - Akt Zawierzenia Matce Bożej Pocieszenia z Arezzo, 23.05.1993.
●  John Paul II visited: Cortona - Tomb of St. Margharet • Arezzo - Act of Entrustment to Our Lady of Consolation of Arezzo, on 23rd May 1993.

●  Jan Paweł II odwiedził Sotto il Monte Giovanni XXIII i Bergamo, 26.04.1981 r.
●  John Paul II visited Sotto il Monte Giovanni XXIII and Bergamo, on 26th April 1981.
 

●  Jan Paweł II odwiedził Bari i Bitonto, 26.02.1984 r.
●  John Paul II visited Bari and Bitonto, on 26th February 1984.
 

     

●  Jan Paweł II odwiedził Sardynię, 18-20.10.1985: Archidiecezja Cagliari 18-20 • Monteponi (Diecezja Iglesias - Archidiecezja Cagliari) 18 • Iglesias (Archidiecezja Cagliari) 18 • Archidiecezja Oristano 18 • Nuoro (Archidiecezja Cagliari) 18-19 • Archidiecezja Sassari 19 • Cagliari - Sanktuarium Matki Bożej Bonaria 20.
●  John Paul II visited Sardinia, in 18th-20th October 1985: Archdiocese of Cagliari 18-20 • Monteponi (Diocese of Iglesias - Archdiocese of Cagliari) 18 • Iglesias (Archdiocese of Cagliari) 18 • Archdiocese of Oristano 18 • Nuoro (Archdiocese of Cagliari) 18-19 • Archdiocese of Sassari 19 • Cagliari - Sanctuary of Our Lady of Bonaria 20.
 

●  Pierwsza podróż Jana Paweła II poza Rzym, 28.10.1978 - Sanktuarium Matki Bożej w Mentorella.
●  John Paul II
first official visit outside the Rome, on 28th October 1978, to Our Lady Sanctuary in Mentorella.

     

●  Jan Paweł II odwiedził Region Kampanii, 23-24.05.1992: Diecezja Nola (Archidiecezja Neapol) 23 • Diecezja Caserta (Archidiecezja Neapol) 23-24 • Archidiecezja Capua 24 • Santa Maria Capua Vetere 24.
●  John Paul II visited Campania Region, in 23rd to 24th May 1992: Diocese of Nola (Archdiocese of Naples) 23 • Diocese of Caserta (Archdiocese of Naples) 23-24 • Capua 24 • Santa Maria Capua Vetere 24.

     

"Non abbiate paura aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!" - Omelia di Santo Padre Giovanni Paolo II disse durante l'Inaugurazione del Pontificato Santa Massa.
"Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!" - Homilia Ojca św. Jana Pawła II wygłoszona w czasie Mszy św. rozpoczynającej Pontyfikat.
"Don't be afraid open, rather open wide the doors to Christ!" - Homily of Holy Father John Paul II said during the Inauguration of the Pontificate Holy Mass.

        

        

     

●  Sanktuarium Matki Bożej z Erbia, w Casnigo.
● 
Sanctuary of Our Lady of Erbia, in Casnigo.

●  Jan Paweł II odwiedził Opactwo Monte Cassino, 18.05.1979 i 20.09.1980.
●  John Paul II visited Monte Cassino Abbey, on 18th May 1979 and 20th September 1980.

  

●  Jan Paweł II odwiedził Region Kampanii, 19.03.1992: Sorrento • Castellammare di Stabia.
●  John Paul II visited Campania Region, on 19th March 1992: Sorrento • Castellammare di Stabia.

●  Jan Paweł II odwiedził Sycylię, 8-10.05.1993: (Archidiecezja Palermo): Diecezja Trapani 8,10 • Erice (Diecezja Trapani) 8 • Diecezja Mazara del Vallo 8 • (Archidiecezja Agrigento): Agrigento 8-9 • Diecezja Caltanissetta 9-10.
●  John Paul II visited the Sicily, in 8th to 10th May 1993: (Archdiocese of Palermo): Diocese of Trapani 8,10 • Erice (Diocese of Trapani) 8 • Diocese of Mazara del Vallo 8 • (Archidiocese of Agrigento): Agrigento 8-9 • Diocese of Caltanissetta 9-10.

●  Jan Paweł II odwiedził Sycylię, 4-6.11.1994: Archidiecezja Katania 4-5 • Archidiecezja Syrakuzy 5-6.
●  John Paul II visited the Sicily, in 4th to 6th November 1994: Archdiocese of Catania 4-5 • Archidiocese of Siracusa 5-6.

     

●  Jan Paweł II odwiedził Apulię, 23-25.05.1987: (Archidiecezja Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo): San Giovanni Rotondo 23    Monte Sant’Angelo 24    Manfredonia 24   (Archidiecezja Foggia - Bovino): Foggia 24-25    Diecezja San Severo - Sanktuarium Maryjne 25    Diecezja Lucera  25    Diecezja Troia 25    Bovino 25    Diecezja Ascoli Satriano 25    Diecezja Cerignola 25    Lotnisko Amendola 25.
●  John Paul II visited Apulia, in 23rd to 25th May 1987: (Archdiocese of Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo): San Giovanni Rotondo 23    Monte Sant’Angelo 24    Manfredonia 24    (Archdiocese of Foggia - Bovino): Foggia 24-25    Diocese of San Severo - Marian Shrine 25    Diocese of Lucera  25    Diocese of Troia 25    Bovino 25    Diocese of Ascoli Satriano 25    Diocese of Cerignola 25    Amendola Airport 25.

●  Jan Paweł II odwiedził, 18-20.09.1998: Diecezja Chiavari (Archidiecezja Genua) 18-19, Chiavari - Sanktuarium Maryjne 18 i Diecezja Brescia (Archidiecezja Mediolan) 19-20, Brescia - Beatyfikacja Giuseppe Antonio Tovini 20.
●  John Paul II visited, in 18th to 20th September 1998: Diocesi of Chiavari (Archdiocese of Genova) 18-19, Chiavari - Marian Shrine 18 and Diocese of Brescia (Archiocese of Milano) 19-20, Brescia - Beatification of Joseph Anthony Tovini 20.

  

●  Jan Paweł II odwiedził Archidiecezję Mediolan, 4-5.05.1996: Orio al Serio (Diecezja Bergamo) 4 • Diecezja Como 4-5.
●  John Paul II visited Archdiodese of Milan, in 4th to 5th May 1996: Orio al Serio (Diocese of Bergamo) 4 • Diocese of Como 4-5.

  

●  Jan Paweł II odwiedził Archidiecezję Mediolan, 19-21.06.1992: Caravaggio-Sanktuarium Maryjne 19-21 • Diecezja Crema-Sanktuarium Maryjne 20 • Diecezja Lodi 20 • Caravaggio-Beatyfikacja Ks. Franciszka Spinelli 21 • Diecezja Cremona 21.
●  John Paul II visited Archdiocese of Milan, in 19th to 21st June 1992: Caravaggio-Marian Shrine 19-21 • Diocese of Crema-Marian Shrine 20 • Diocese of Lodi 20 • Caravaggio-Beatification of Father Francis Spinelli 21 • Diocese of Cremona 21.

        

●  Jan Paweł II odwiedził:
= Kalabrię, 5-7.10.1984: Diecezja
Lamezia Terme (Archidiecezja Catanzaro-Squillace) 5 • Serra San Bruno (Diecezja Mileto-Nicotera-Tropea - Archidiecezja Reggio Calabria) 5  • Santuario di San Francesco di Paola, Cosenza 5-6  • Archidiecezja Catanzaro 6  • Archidiecezja Cosenza 6 • Archidiecezja Crotone 7  • Archidiecezja Reggio Calabria 7.
= Kalabrię, 11-12.06.1988: Region Kalabrii 11-12
  • Archidiecezję Mesynę 11-12 - Sanktuarium Matki Bożej Litery 11 - Kanonizacja Eustachy Calafato 11  • Diecezja Tindari - Sanktuarium Matki Bożej z Tindari (Archidiecezja Syrakuzy) 12.
●  John Paul II visited:
= Calabria Region, in 5th to 7th October 1984:
Diocese of Lamezia Terme (Archdiocese of Catanzaro-Squillace) 5 • Serra San Bruno (Diocese of Mileto-Nicotera-Tropea - Archdiocese of Reggio Calabria) 5  • Sanctuary of St. Francis of Paola, Cosenza 5-6  • Archdiocese of Catanzaro 6  • Archdiocese of Cosenza 6 • Archdiocese of Crotone 7  • Archdiocese of Reggio Calabria 7.
= Calabria Region, in 11th to 12 th June 1988: Reggio Calabria 11-12  • Archdiocese of Messina 11-12 - Sanctuary of Our Lady of Letter 11 - Canization of Eustochia Calafato 11  • Diocese of Tindari - Sanctuary of Our Lady of Tindari (Archdiocese of Siracusa) 12.

  

●  Jan Paweł II odwiedził Frosinone, 16.09.2001.
●  John Paul II visited Frosinone, on 16th September 2001.

●  Jan Paweł II odwiedził Fermo i Porto San Giorgio, 30.12.1988.
●  John Paul II visited Fermo and Porto San Giorgio, on 30th December 1988.

●  Jan Paweł II odwiedził, 18-19.10.1986: Diecezja Fiesole (Archidiecezja Florencja) 18 • Archidiecezja Florencja 18-19.
●  John Paul II visited, in 18th to 19th October 1986: Diocese of Fiesole (Archdiocese of Firence) 18 • Archdiocese of Firenze 18-19.

     

●  Jan Paweł II odwiedził Region Emilii Romanii, 3-7.06.1988: (Archidiecezja Modena-Nonantola): Diecezja Carpi 3 • Modena 3-4 • Modena-Tomba di San Geminiano 3 • Fiorano 4 • Diecezja Fidenza 4 • Diecezja Piacenza 4 • Castel San Giovanni (Diecezja Piacenza) 5 • Diecezja Reggio Emilia 5-6 Guastalla 5Villa Cella 6Reggio Emilia-Sanktuarium Maryjne 6Diecezja Parma 6-7 • Archidiecezja Bolonia 7.
●  John Paul II visited Emilia Romagna Region, in 3rd to 7th June 1988: (Archdiocese of Modena-Nonantola): Diocese of Carpi 3 • Modena 3-4 • Modena-Tomb of San Geminiano 3 • Fiorano 4 • Diocese of Fidenza 4 • Diocese of Piacenza 4 • Castel San Giovanni (Diocese of Piacenza) 5 • Diocese of Reggio Emilia 5-6 • Guastalla 5Villa Cella 6Reggio Emilia-Marian Shrine 6Diocese of Parma 6-7 • Archdiocese of Bologna 7.

  

●  Jan Paweł II odwiedził Region Emilii Romanii, 8-11.05.1986: (Archidiecezja Ravenna-Cervia): Diecezja Forli 8    Diecezja Cesena 8-9    Cesena - Opactwo Matki Bożej z Gór 9    (Archidiecezja Bolonia): Diecezja Imola 9-10    Imola - Santuario della Madonna del Monte 9    Diecezja Faenza 10    Brisighella (Diecezja Faenza) 10    Ravenna 10-11    Cervia 11.
●  John Paul II visited Emilia Romagna Region, in 8th to 11th May 1986: (Archdiocese of Ravenna-Cervia): Diocese of Forli 8    Diocese of Cesena 8-9    Cesena - Abbey of Our Lady of Mountain 9    Diocese of Imola 9-10    Imola - Sanctuary of Our Lady of Mountain 9    Diocese of Faenza 10    Brisighella (Diocese of Faenza) 10    Ravenna 10-11    Cervia 11.

●  Jan Paweł II odwiedził Genuę:
= 21-22.09.1985:
Genua 21-22    Genua - Sanktuarium Maryjne 22    Paverano - Piccolo Cottolengo di Don Orione 22    Genua - Beatyfikacja Matki Virginii Centurione Bracelli 22.
= 14.10.1990: Genua - Akt Zawierzenia Matce Bożej Przewodniczki z Genui.

●  John Paul II visited Genova:
= 21st to 22nd September 1985:
Genova 21-22    Genova - Marian Shrine 22    Paverano - Piccolo Cottolengo di Don Orione 22    Genova - Beatification of Mother Virginia Centurione Bracelli 22.
= 14th October 1990:
Act of Entrustment to Our Lady of the Guardia in Genova.

  

●  Jan Paweł II odwiedził 30.04.-3.05.1992: Aquilea (Archidiecezja Gorizia) 30 • Diecezja Pordenone (Patriarchat Wenecja) 30-1 • San Vito al Tagliamento (Diecezja Concordia-Pordenone) 1 • Diecezja Concordia (Patriarchat Wenecja) 1 • Diecezja Trieste (Archidiecezja Gorizia) 1-2 • Monte Grisa di Trieste - Santuario di Maria Madre e Regina 1 • Archidiecezja Gorizia 2 • Gemona (Archidiecezja Udine) 3 • Archidiecezja Udine 3 • Redipuglia (Archidiecezja Gorizia) 3.
●  John Paul II visited in 30th April to 3rd May 1992: Aquilea (Archdiocese of Gorizia) 30 • Diocese of Pordenone (Patriarchate of Venezia) 30-1 • San Vito al Tagliamento (Diocese of Concordia-Pordenone) 1 • Diocese of Concordia (Patriarchate of Venezia) 1 • Diocese of Trieste (Archdiocese of Gorizia) 1-2 • Monte Grisa di Trieste - Santuario di Maria Madre e Regina 1 • Archdiocese of Gorizia 2 • Gemona (Archdiocese of Udine) 3 • Archdiocese of Udine 3 • Redipuglia (Archdiocese of Gorizia) 3.
 

●  Jan Paweł II odwiedził 21.05.1989: Casone di Scarlino • Diecezja Grosseto (Archidiecezja Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino).
●  John Paul II visited, on 21st May 1989: Casone di Scarlino • Diocese of Grosseto (Archdiocese of  Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino).
 

●  Jan Paweł II odwiedził 18-19.03.1990: (Archidiecezja Turyn): Diecezja Ivrea 18-19 • San Benigno Canavese 19 • Scarmagno 19 • Chivasso 19.
●  John Paul II visited, in 18th to 19th March 1990: (Archdiocese of Torino): Diocese of Ivrea 18-19 • San Benigno Canavese 19 • Scarmagno 19 • Chivasso 19.
 

●  Jan Paweł II odwiedził Sanktuarium Domku Nazaretańskiego Świętej Rodziny w Loreto: 08.09.1979 i Archidiecezja Ancona, 11.04.1985, 10.12.1994, 09-10.09.1995, 05.09.2004 -  Beatyfikacja: Pedro Tarres y Claret, Alberto Marvelli, Pina Suriano.
●  John Paul II visited The Sanctuary of the House of Nazareth of the Holy Family in Loreto, on: 8th September 1979 and Archdiocese of Ancona, 11th April 1985, 10th December 1994, 9th to 10th September 1995, 5th September 2004 - Beatification of: Pedro Tarres y Claret, Alberto Marvelli, Pina Suriano.
 

     

●  Jan Paweł II odwiedził 22-24.09.1989: (Archidiecezja Piza): Cecina (Diecezja Volterra) 22    Piza 22,24    Diecezja Volterra 23    Archidiecezja Lucca - Sanktuarium św. Gemmy Galgani 23.
●  John Paul II visited, in 22nd to 24th September 1989: (Archdiocese of Pisa) Cecina (Diocese of Volterra) 22    Pisa 22,24    Diocese of Volterra 23    Archdiocese of Lucca - Sanctuary of St. Gemma Galgani 23.
 

●  Jan Paweł II odwiedził 19-20.06.1993: Diecezja Macerata (Archidiecezja Fermo) 19-20 • Diecezja Foligno (Archidiecezja Perugia) - Grób Błogosławionej Angelii z Foligno 20 • Campo Imperatore w Gran Sasso Massif (Prowincja L'Aquila) 20.
●  John Paul II visited, in 19th to 20th June 1993: Diocese of Macerata (Archdiocese of Fermo) 19-20 • Diocese of Foligno (Archdiocese of Perugia) - Tomb of Blessed Angela of Foligno 20 • Campo Imperatore in Gran Sasso Massif (Province of L'Aquila) 20.
 

●  Jan Paweł II odwiedził Diecezję Mantova (Archidiecezja Mediolan), 22-23.06.1991: Mantova 22-23 • Castiglione delle Stiviere 22-23 • Castiglione delle Stiviere - Sanktuarium św. Ludwika Gonzaga 22 • Curtatone - Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej 23.
●  John Paul II visited Diocese of Mantova (Archdiocese of Milano), in 22nd to 23rd June 1991: Mantova 22-23 • Castiglione delle Stiviere 22-23 • Castiglione delle Stiviere - Sanctuary of St. Luigi Gonzaga 22 • Curtatone - Sanctuary of Our Lady of Grace 23.
 

  

●  Jan Paweł II odwiedził Basilicata, 27-28.04.1991: Archidiecezja Matera 27 • Pisticci Escalo 27 • Archidiecezja Potenza 27-28 • Santuario della Madonna Nera di Viggiano 28.
●  John Paul II visited Basilicata, in 27th to 28th April 1991: Archdiocese of Matera 27 • Pisticci Escalo 27 • Archdiocese of Potenza 27-28 • Santuario della Madonna Nera di Viggiano 28.
 

  

●  Jan Paweł II odwiedził:
= Lombardia, 20-22.05.1983: Archidiecezja Milan - 20. Narodowy Kongres Eucharystyczny 20-22Dekanat Desio 21 • Dekanat Seregno 21 • Parafia Venegono (Dekanat Tradate) 21 • Dekanat Verese 21 • Dekanat Monza 21 • Dekanat Sesto San Giovanni 21.
= Lombardia i Piemont - 400. Rocznica Śmierci św. Karola Boromeusza, 02-04.11.1984:
(Archidiecezja Mediolan): Sacro Monte di Varese  - Santuario di Santa Maria del Rosario  2 • Mediolan 2,4 • Diecezja Pavia 3 • (Diecezja Novara - Archidiecezja Vercelli): Varallo  3  • Arona 3-4.
●  John Paul II visited:
= Lombardy, in 20th to 22nd May 1983: Archdiocese of Milano - 20th National Eucharistic Congress 20-22Deanery of Desio 21 • Deanery of Seregno 21 • Venegono Parish (Deanery of Tradate) 21 • Deanery of Verese 21 • Deanery of Monza 21 • Deanery of Sesto San Giovanni 21.
= Lombardy and Piedmont - 400th Anniversary of Death of St. Carol Borromeo, 2nd to 4th November 1984: (Archdiocese of Milano):
Sacro Monte di Varese - Santuario di Santa Maria del Rosario  2 • Milano 2,4 • Diocese of Pavia 3 • (Diecezja Novara - Archidiecezja Vercelli): Varallo 3  • Arona 3-4.
 

     

●  Jan Paweł II odwiedził:
= Archidiecezję Neapol, 21.10.1979:
Diecezja Pompeje - Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Neapol.
= Region Kampanii, 09-13.11.1990: (Archidiecezja Neapol): Neapol 9-11 • Scampia 10 • Capodimonte 10 • Poggioreale 11 • Torre del Greco 11 • Diecezja Pozzuoli 12 • Monteruscello (Diecezja Pozzuoli) 12 • Diecezja Nocera Inferiore (Archidiecezja Salerno) 12 • Pagani (Diecezja Nocera) 12 • Aversa (Diecezja Caserta) 12-13 • Trentola Ducanta (Diecezja Caserta) 13 • San Cipriano d'Aversa - Santuario Mariano di Casapesenna 13.
= Pompeje, 07.10.2003.

●  John Paul II visited:
= Archdiocese of Naples, on 21st October 1979:
Diocese of Pompei - Sanctuary of Our Lady of Rosary • Naples.
= Region of Campania, in 9th to 13th November 1990
: (Achdiocese of Naples): Naples 9-11 • Scampia 10 • Capodimonte 10 • Poggioreale 11 • Torre del Greco 11 • Diocese of Pozzuoli 12 • Monteruscello (Diocese of Pozzuoli) 12 • Diocese of Nocera Inferiore (Archdiocese of Salerno) 12 • Pagani (Diocese of Nocera) 12 • Aversa (Diocese of Caserta) 12-13 • Trentola Ducanta (Diocese of Caserta) 13 • San Cipriano d'Aversa - Marian Shrine of Casapesenna 13.
= Pompei on 7th October 2003.

●  Jan Paweł II odwiedził Dolinę Aosty, 13-21.07.1989: Introd (Diecezja Aosta - Archidiecezja Turyn) 13-21 • Oropa (Archidiecezja Vercelli - Diecezja Biella) - Sanktuarium Czarnej Madonny 16 • Pollone (Diecezja Biella) 16 • Quart (Diecezja Aosta) 16 • Turyn 21.
●  John Paul II visited the Valley of Aosta, in 13th to 21st July 1989: Introd (Diocese of Aosta - Archdiocese of Torino) 13-21 • Oropa (Archdiocese of Vercelli - Diocese of Biella) - Sanctuary of Black Madonna 16 • Pollone (Diocese of Biella) 16 • Quart (Diocese of Aosta) 16 • Torino 21.

●  Jan Paweł II odwiedził, 12.09.1982: Sarmeola di Rubano • Diecezja Padwa (Patriarchat Wenecja).
●  John Paul II visited, on 12th September 1982: Sarmeola di Rubano • Diocese of Padova (Patriarchate of Venice).

●  Jan Paweł II odwiedził Prato (Archidiecezja Florencja), 19.03.1986.
●  John Paul II visited Prato (Archdiocese of Firence), on 19th March 1986.

●  Jan Paweł II odwiedził Rimini (Archidiecezja Ravenna - Cervia), 29.08.1982.
●  John Paul II visited Rimini (Archdiocese of Ravenna - Cervia), on 29th August 1982.

  

●  Odpoczynek Jana Pawła II w Dolinie Aosty, 05-17.07.2004: Archidiecezja Turyn 5 • Les Combes 5-17 • Quart 13 • Santuario di Vicoforte - wizyta była odwołana.
●  Holidays of John Paul II in Valle d'Aosta, in 5th to 17th July 2004: Archdiocese of Torino 5 • Les Combes 5-17 • Quart 13 • Santuario di Vicoforte - The Papal visit was cancelled.

●  Jan Paweł II odwiedził, 10-19.07.1991: Les Combes 10-19 • Susa (Archidiecezja Turyn) 14 • Sacra di San Michele 14 • Breuil Cervinia 19.
●  John Paul II visited, in 10th to 19th July 1991: Les Combes 10-19 • Susa (Archdiocese of Torino) 14 • Sacra di San Michele 14 • Breuil Cervinia 19.

●  Jan Paweł II odwiedził, 30.06.1985: Atri  • San Gabriele dell’Addolorata  • Teramo (Archidiecezja Pescara-Penne).
●  John Paul II visited, on 30th June 1985: Atri  • San Gabriele dell’Addolorata  • Teramo (Archdiocese of Pescara-Penne).

●  Jan Paweł II odwiedził Archidiecezję Terni, 19.03.1981.
●  John Paul II visited Archdiocese of Terni, on 19th March 1981.

     

●  Jan Paweł II odwiedził VENETO:
= 26.08.1979:
(Diecezja Belluno - Patriarchat Wenecja): Canale d'Agordo • Malga Ciapela • Marmolada di Rocca • Belluno • Diecezja Treviso.
= 15-17.06.1985:
(Patriarchat Wenecja): Diecezja Vittorio Veneto 15    Diecezja Treviso 15-16    Riese Pio X - Sanktuarium Matki Bożej Cendróle (Diecezja Treviso) 15    Wenecja 16-17 • Porto Marghera 17 • Mestre 17.
●  John Paul II visited VENETO:
= 26th August 1979: (Diocese of Belluno - Patriarchate of Venezia):
Canale d'Agordo • Malga Ciapela • Marmolada di Rocca • Belluno • Diocese of Treviso.
= 15th to 17th June 1985: (Patriarchate of Venezia):
Vittorio Veneto 15    Diocese of Treviso 15-16    Riese Pio X - Sanctuary of Our Lady of Cendróle (Diocese of Treviso) 15    Venezia 16-17 • Porto Marghera 17 • Mestre 17.

●  Jan Paweł II odwiedził Diecezja Velletri, 07.09.1980.
●  John Paul II visited Diocese of Velletri, on 7th September 1980.

●  Jan Paweł II odwiedził, 23-24.05.1998: Archidiecezję Vercelli 23-24    Archidiecezję Turyn 24.
●  John Paul II visited, in 23rd to 24th May 1998: Archdiocese of Vercelli 23-24    Archdiocese of Torino 24.

01.05.2011     Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II     ●  ZAKON  KAWALERÓW  MALTAŃSKICH   ●  ORDER of the KNIGHTS of MALTA
                    ●  Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II
                        ●  Beatification of Pope John Paul II

            

01.05.2011    ●  Beatus Joannes Paulus II     ●     HOLANDIA  Poczta  TNT     ●     NEDERLAND  TNT  Post     ●     NETHERLANDS  TNT  Post
                    ●  Błogosławiony Jan Paweł II
                    ●  Blessed John Paul II

  
 

01.05.2011    ●  Vers la béatificacion de Pape Jean Paul II     ●     TOGO     ●     TOGOLAISE     ●     TOGO
                    ●  Na beatyfikację Papieża Jana Pawła II
                    ● 
Towards the beatification of Pope John Paul II

  

●  Wydanie Togo - 2011 - Beatyfikacja Jana Pawła II. Mszy św. przewodniczył Papież Benedykt XVI (Papiestwo chronologicznie). Jan Paweł II z Matką Teresą.
●  Emission of Togo - 2011 - Beatification of John Paul II. Holy Mass was celebrated by Pope Benedict XVI (Papacy in chronological order). John Paul II with Mother Teresa.
 

01.05.2011     Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II     ●     WATYKAN     ●     VATICANO     ●     VATICAN
                    ●  Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II
                        ●  Beatification of Pope John Paul II

     

  

06.05.2011     Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II     ●     WŁOCHY     ●     ITALIA     ●     ITALY
                    ●  Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II
                        ●  Beatification of Pope John Paul II

03.05.2011     Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II     ●     WŁOCHY     ●     ITALIA     ●     ITALY
                    ●  Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II
                        ●  Beatification of Pope John Paul II

●  Jan Paweł II odwiedził, 16-17.04.1988: Diecezja Verona (Patriarchat Wenecja) 16-17 - Beatyfikacja Józefa Nascimbeni i Jana Calabria - 17    Negrar 17    Val d'Adige - Sanktuarium Matki Bożej Ukoronowanej 17.
●  John Paul II visited, in 16th to 17th April 1988: Diocese of Verona (Patriarchate of Venezia) 16-17 - Beatification of Joseph Nascimbeni and John Calabria - 17    Negrar 17    Val d'Adige - Sanctuary of Our Lady of the Crown 17.

07.05.2011    ●  Jono Pauliaus II Piligrimų kelias     ●     LITWA     ●     LIETUVA     ●     LITHUANIA
                    ●  Droga Pielgrzymkowa Jana Pawła II
                    ●  Pilgrim Route of John Paul II

     
 

08.05.2011     Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II     ●     WŁOCHY     ●     ITALIA     ●     ITALY
                    ●  Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II
                        ●  Beatification of Pope John Paul II

  

●  Jan Paweł II odwiedził Sycylię, 4-6.11.1994: Archidiecezja Katania 4-5 • Archidiecezja Syrakuzy 5-6.
●  John Paul II visited the Sicily, in 4th to 6th November 1994: Archdiocese of Catania 4-5 • Archidiocese of Siracusa 5-6.

18.05.2011     Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II     ●     WŁOCHY     ●     ITALIA     ●     ITALY
                    ●  Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II
                        ●  Beatification of Pope John Paul II

        

La chiesetta di San Pietro è stata così proclamata Santuario Diocesano del Beato Giovanni Paolo II, primo santuario a lui dedicato in Europa. Il piccolo borgo di San Pietro della Jenca custodirà quindi la memoria e il privilegio d’essere stato luogo di visita e di preghiera del Pontefice in più di un centinaio di occasioni.
Kaplica Św. Piotra została erygowana jako Diecezjalne Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II, pierwsze sanktuarium w Europie zadedykowane Papieżowi. Mała miejscowość San Pietro della Jenca będzie zachowywać pamięć i przywilej miejsca wizyt i modlitw Papieża w wielu okazjach.
● The chapel of St. Peter is proclaimed Diocesan Sanctuary of the Blessed John Paul II, first sanctuary to Him devoted in Europe. The small suburb of San Pietro della Jenca will guard therefore the memory and the privilege to have been place of visits and prayers of the Pontiff in more than hundred occasions.

22.05.2011     Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II     ●     WŁOCHY     ●     ITALIA     ●     ITALY
                    ●  Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II
                        ●  Beatification of Pope John Paul II

28.05.2011     Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II     ●     WŁOCHY     ●     ITALIA     ●     ITALY
                    ●  Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II
                        ●  Beatification of Pope John Paul II

29.05.2011     Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II     ●     WŁOCHY     ●     ITALIA     ●     ITALY
                    ●  Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II
                        ●  Beatification of Pope John Paul II

30.05.2011    ●  Beatification of Pope John Paul II     ●     FILIPINY     ●     PILIPINAS     ●     PHILIPPINES
                    ●  Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II

  

  

●  Wydanie Filipin - 2011 - Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II. Msza św. kończąca 10. Światowe Dni Młodzieży w Manilii - Rizal Park, 15 stycznia 1995 r. Uniwersytet Santo Tomas w Manilii był odwiedzony przez dwóch Papieży trzy razy, przez Papieża Pawła VI 28 listopada 1970 i dwa razy przez Papieża Jana Pawła II 18 lutego 1981 i 13 stycznia 1995 r. Beatyfikacja Lorenzo Ruiz przez Papieża Jana Pawła II w Manilii - Luneta Park, 18 Lutego 1981 r. Osobliścią wydawniczą jest także wydanie wzorcowe z przekreślonym nominałem znaczków.

●  Emission of Philippines - 2011 -
Beatification of Pope John Paul II. 10th World Youth Day the closing Mass, held at Manila - Rizal Park on January 15, 1995. The University of Santo Tomas, Manila have been visited by two popes three times: once by Pope Paul VI on November 28, 1970, and twice by Pope John Paul II on February 18, 1981 and January 13, 1995. Beatification of Lorenzo Ruiz by Pope John Paul II in Manila on February 18, 1981 at Luneta Park. Curiosity of issue is specimen issued with cancelled face value.