KOREA

KOREA POŁUDNIOWA - AZJA - KR - Stolica: Seul
- Waluta: Won = 100 chonów - Język: koreański
- Wyznania: chrześcijanie 49%, buddyści 47%, konfucjaniści, taoiści, szamaniści
- 40. kraj odwiedzony przez Jana Pawła II

SOUTH KOREA - ASIA - KR - Capital: Seoul
- Currency: Won = 100 chons - Language: Korean
- Denominations: Christian 49%, Buddhist 47%, Confucianist 3%, Taoism, Shamanism
- 40th country visited by John Paul II

Date
of Issue

Data
Picture
Preview

Podgląd
Abbrevia-
tions

Skróty
Catalog #


Nr Kata-
logowy
Description
(quantity of values in set) or (discriminant # of cancellation)

Opis
(liczba walorów w serii) lub (Nr wyróżnikowy kasownika)
04.01.84   A,v 1358 1784-1984 Bicentennial of the Catholic Church in Korea (Relating ceremony of Papal visit) (1)
04.01.84   MS,v 481 1784-1984 Bicentennial of the Catholic Church in Korea (1:2A)
04.01.84   Fdc,v   Bicentennial of Catholic Church (1)
04.01.84   fs,v   Bicentennial of Catholic Church 
02.05.84       21. podróż apostolska, 1. wizyta Jana Pawła II w Korei Południowej, 3-7 maja 1984
21st apostolic trip, 1st visit of John Paul II in South Korea, 3rd-7th May 1984
  Seoul 3-7 - Sanctuary of 103 Korean Martyrs  ●  Kwangju 4  ●  Sorokdo 4  ●  Taegu 5 - Grotto of Our Lady of Lourdes  ●  Pusan 5
●  Canonization of 103 Korean Martyrs in Seoul on 06.05.1984
●  - ...
   - 200 Lat Kościoła Katolickiego w Korei 1784-1984
   - Bicentennial of the Catholic Church in Korea 1784-1984
  Temat / Theme:
   - ...
   - Światło dla Tego Kraju
   - A Light to This Land
03.05.84   A 1367-68 H.H. Pope John Paul II’s Visit (2)
03.05.84   SL 486 H.H. Pope John Paul II’s Visit (1:2A)
03.05.84   SS,E 486 H.H. Pope John Paul II’s Visit (Perforation is on the inscription "Korea") (1)
03.05.84   Au   Stamp Album Commemorative Of His Holiness Pope John Paul II's Visit To Korea:
1. (1. Set of stamps; 2. Eight sets of stamps; 3. Souvenir sheet; 4. Fdc; 5. Set of five post cards; 6. Eight Bicentennial stamps; 7. Bicentennial souvenir sheet) (28 pages + cover);
2. (1. Set of stamps; 2. Souvenir sheet; 3. Set of five post cards) (4 pages + cover). (2)
03.05.84   Cp   1. His Holiness Pope John Paul II;
2. 103 Saints;
3. Myŏng-dong Cathedral;
4. Marinae Shrine;
5. Monument of Chŏldusan Shrine.
40: (John Paul II). (5)
03.05.84   Fl   Postage stamps Commemorative of His Holiness Pope John Paul II’s Visit to Korea (2)
03.05.84   Fdc   His Holiness Pope John Paul II’s Visit To Korea (1)
03.05.84   fs KOR84001 Seoul: 1984.5.3 (…) (large figures of date) (czarny, fioletowy / black, violet) (John Paul II's emblem, map of Korea with doves, inscription in Korean only)
03.05.84   fs KOR84002 Seoul: 1984.5.3 (…) (small figures of date) (czarny, fioletowy / black, violet) (John Paul II's emblem, map of Korea with doves, inscription in Korean only)
04.05.84   cs KOR84003 Kwangju: 1984.5.4 (…) (czarny, fioletowy / black, violet) (John Paul II's emblem, map of Korea with doves, inscription in Korean only)
04.05.84   cs KOR84004 Sorokdo: 1984.5.4 (…) (czarny, fioletowy / black, violet) (John Paul II's emblem, map of Korea with doves, inscription in Korean only)
05.05.84   cs KOR84005 Taegu: 1984.5.5 (…) (czarny, fioletowy / black, violet) (John Paul II's emblem, map of Korea with doves, inscription in Korean only)
05.05.84   cs KOR84006 Pusan: 1984.5.5 (…) (czarny, fioletowy / black, violet) (John Paul II's emblem, map of Korea with doves, inscription in Korean only)
09.05.84   cs KR84031 Seoul I.P.O., 1984.5.9 (…) (John Paul II's emblem, map of Korea with doves, inscription in English and Korean)
04.10.89   A,v 1606 44th Int. Eucharistic Congress Seoul (Relating ceremony of the Papal visit) (1)
04.10.89   BK,v 1606 44th Int. Eucharistic Congress Seoul (1)
04.10.89   Au,v   Postage Stamp Album Commemorative of the 44th International Eucharistic Congress (1. Four stamps; 2. Set of two 1984 Visit stamps; 3. 1984 Bicentennial stamp). (4 pages + cover) (1)
04.10.89   Fdc,v   44th Int. Eucharistic Congress Seoul (2)
04.10.89   fs,v KR89088a Seoul: 1989.10.4 (…) (Logo of Eucharistic Congress, inscription in Korean only)
05.10.89   fs,v KR89088b Seoul: 1989.10.5 (…) (Logo of Eucharistic Congress, inscription in Korean only) (Relating ceremony of the Papal visit) 
06.10.89   fs,v KR89088c Seoul: 1989.10.6 (…) (Logo of Eucharistic Congress, inscription in Korean only) (Relating ceremony of the Papal visit) 
07.10.89   fs,v KR89088d Seoul: 1989.10.7 (…) (Logo of Eucharistic Congress, inscription in Korean only) (Relating ceremony of the Papal visit) 
08.10.89   fs,v KR89088e Seoul: 1989.10.8 (…) (Logo of Eucharistic Congress, inscription in Korean only) (Relating ceremony of the Papal visit) 
09.10.89   fs,v KR89088f Seoul: 1989.10.9 (…) (Logo of Eucharistic Congress, inscription in Korean only) (Relating ceremony of the Papal visit) 
06.10.89       44. podróż apostolska, 2. wizyta Jana Pawła II w Korei Południowej, 6-9 października 1989
44th apostolic trip, 2nd visit of John Paul II in South Korea, 6th-9th October 1989
  Seoul 6-9
●  - ...
   - 44. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny
   - 44th International Eucharistic Congress
  Temat / Theme:
   - ...
07.10.89   cs,v   Seoul I.P.O., 1989.10.7 (…) (Relating ceremony of the Papal visit) (Logo of Eucharistic Congress, inscription in English and Korean)